Terapeut a lektor

Na své cestě za poznáním jsem absolvoval Biomedicínské a biokybernetické inženýrství na ČVUT a 1.LF UK. To ale zcela neuspokojilo mé chápání vesmíru i fungování lidského těla. Proto jsem pokračoval dál studiem tradiční čínské medicíny v TCM Institut a v Číně, studiem koučinku, komunikačních metod, psychologie a osobního rozvoje. Veškeré toto poznání jsem později spojil v jeden uchopitelný celek a snažím se ho předávat dále. Mým hlavním cílem je, aby si každý našel svojí životní cestu a užil si ji v každé chvíli. V současnosti na mě můžete narazit v centru TČM a komunikační terapie SanTao v Českých Budějovicích. Účastním se množství přednášek a seminářů v Čechách i zahraničí, kde vystupuji jako přednášející i nadšený posluchač. Občas se toulám ulicemi rodného města, občas cvičím Qi Gong a medituji v parku, nebo spokojeně sedím v čajovně. Pravidelně mě můžete potkat i v divoké přírodě Asie, která je mým druhým domovem. Celý můj život se koncentruje do přítomného okamžiku, celá definice mé osoby a životní pouti se dá shrnout do dvou slůvek: Já jsem.

Partner a otec

Změní se čas, změní se priority, změní se náhled na život. To všechno ve chvíli, kdy na svět vykoukne malý človíček. Následující hodiny a dny ubíhají světelnou rychlostí a vy myslíte jen na to, jak je zpomalit, abyste si dosyta užili všechny ty krásné momenty. A toto všechno se násobí, pokud máte po boku svou spřízněnou duši.Je to svět sám pro sebe. Svět, který vám dokáže přinést obrovské množství radosti a pohody. Svět, který dokáže rozpustit všechny starosti, když se necháte unášet přítomností. I já jsem se zatoulal do tohoto světa. Ovlivňuje mě od té doby nejen osobně, ale i pracovně. Ujasnil jsem si své zaměření, své poslání. Duši, dříve harmonizované především meditacemi, často dnes stačí jedno slabé dětské brouknutí a všechny myšlenky se okamžitě zastaví. To vše je protkáno emocí, kterou bychom měli cítit každý okamžik našeho života především vůči sobě - láskou.

Snažíme se pochopit celý svět, ale málokdy chápeme sami sebe. Snažíme se měnit celý svět, ale chceme, aby nás bral takové, jací jsme. Snažíme se být v "pohodě", ale život nám řídí stres. V takovémto světě jsem také žil, než mi došlo, že je čas zastavit, vystoupit, odletět do jiného světa. Do svého vnitřního světa, který objevuji a důkladně zkoumám. V tomto svém světě jsem v pořádku, jsem nejlepší, jaký mohu být, vše okolo mě je přesně takové, jaké má být. V jednu chvíli jsem muž, dítě, stařec. Uznávám a respektuji své pocity, těším se z hloubky čisté sebelásky. Do tohoto svého světa si zvu koho chci, prožívám v něm co chci, se všemi aspekty příčiny a následku. Tento svět je mé já a já jsem tento svět. V mém světě nejsem pouhou kapkou v oceánu, v mém světě jsem celým oceánem v kapce.